Over ons

Vanuit het historisch perspectief gezien, is de oprichting van de Nationaal Papoea Vereniging ’95 West Nieuw Guinea (NPV ’95 WNG) in 1995, officieel gevestigd in Den Haag per dato 9 oktober 1996, een rechtstreeks gevolg geweest van een verschuiving die zich in de loop der jaren binnen de Papoea gemeenschap heeft voorgedaan.

 

De aandacht voor de Papoea zaken is gericht op de belangen van de gemeenschap met als doel: aanpassen aan de veranderde sociale cultuur, zonder afbreuk te doen aan ons cultuur- en erfgoed. Dit bereiken wij door middel van vrijwilligerswerk, meetbare doelstellingen, meedraaien in de maatschappij en het neerzetten van een positief beeld waardoor wij invloed op elkaar hebben. Bovendien kan de vereniging in verband worden gebracht met een verandering in het (na)denken over samenwerking in het integratievraagstuk. De nadruk is meer en meer komen te liggen op samenwerking, welke gebaseerd is op wederzijds respect voor elkaars cultuur en belevingswereld. Het is voor ons belangrijk om onze cultuur en identiteit te voeden, maar tegelijkertijd een handreiking te doen naar de wereld om ons heen en onze cultuur te delen. Op deze manier hebben wij al ruimschoots onze plek in de samenleving veroverd. Echter willen we meer. We willen ons nog meer openstellen voor de buitenwereld. Ons motto luidt dan ook: “leef samen en denk om elkaar”.

 

De NPV ’95 WNG is een cultuurvereniging voor promotie, zorg en ontwikkeling van de Papoea cultuur en draagt in belangrijke mate bij aan een culturele diversiteit en sociaal cultuur. Dit doen we door middel van participatie in diverse activiteiten en overleggen.

 

Wij zijn van mening dat een positieve invloed en een gezonde portie kruisbestuiving van culturen in het belang van ons allen is!